Výbor

Výbor občanského sdružení Hrad bez výHrad:
Mgr. Petr Fedor
Bc. Helena Machulová
Ing. Martin Nesrsta

Předseda
Ing. Martin Nesrsta

Pokladník
Bc. Helena Machulová

Revizor
Bc. Marek Chlup